Провеждането на манипулацията става в ехографски кабинет, където вие сте позиционирани в удобно хоризонтално положение на кушетка. След почистване на кожата с антисептичен препарат в кожата и малко в дълбочина се инжектира локален анестетик (най-често лидокаин). Прави се фин разрез на кожата със скалпел, през който се вкарва иглата за биопсия. Под ехографски контрол се локализира формацията. При взимането на пробата ще чуете звук като „щтракване“ при който се взима пробата. Необходимо се взимането на няколко проби от една и съща формация – поне четири, за да може да се гарантира достатъчно количеството материал за изследване. След приключване на процедурата кожата се покрива със стерилна превръзка. Взетият материал се съхранява във неутрален буфериран формалин 10% и се изпраща в съответното Отделение по патология за обработка и анализ. Понякога, когато материалът е недостатъчен, може да се наложи повторна биопсия или дори извършването на инцизионна биопсия, която представлява премахване на част от формацията в операционната зала.

Ехографски образ на туморна формация и минаваща през нея биопсична игла
Постановка за извършване на дебелоиглена биопсия

Автор: Д-р Мариела Василева