Значение на телесната маса за развитието на рак на гърдата

В послените четири декади, затлъстяването, определено като индекс на телесна маса (ИТМ) ≥30кг/м2, е утроило честотата си и в момента 13% от възрастното население на света е диагностицирано със затластяване (1). Тази ситуация има силно влияние върху здравето, тъй като хората с ИТМ между 30 и 35 кг/м2 имат намалена средна продължителност на живот с 2 до 4 години (2). Затлъстяването се свързва с повишен риск за развитие на карцином в резултат от действието на фактори на възпалението, метаболитни и ендокринни аномалии, които промотират растежа и пролиферацията на клетките и влиаят на естествената програмирана клетъчна смърт (апоптозата) (3).


Мета-анализ, публикуван през 2018 година, установява, че риска за развитие на карцином нараства с 2% за всеки 5 кг/м2 повишение на ИТМ (4). Затлъстяването носи различен риск за развитие на различните субтипове рак на гърдата в зависимост от менопаузалния статус. При жени преди менопауза затлъстяването има даже протективен ефект за развитието на КГ (4,5) Допълнително в тази група затлъстяването се свързва с по-нисък риск за развитие на тумор, позитивен за хормоналните рецептори и по-висок риск за развитие на тройно-негативен карцином. Точно обратното се наблюдава при жени в менопауза, където затлъстяването е рисов фактор за развитие на карцином и е силно асоциирано с хормон позитивна болест (6).


Качването на килограми в периода на менопауза се определея от много фактори – генетични, демографски, социални и поведенчески, като цялостният механизъм все още не е напълно изяснен. Менопаузата може да се свърже с повишение на тоталната мастна тъкан в тялото и по-специално с абдоминалната мастна тъкан, поради намаляване нивата на естроген (7). Естрогенът е отговорен за натрупването на мазнини в подкожната тъкан, а андрогените за натрупване на висцерална мастна тъкан (мастна тъкан около вътрешните органи) (8). Това обяснява промяната, настъпваща в тялото по време на менопауза, и е само един от примерите за промяната в разпределението на мастната тъкан в тялото с възрастта и в зависимост от пола (9) Тази промяна в разпределението на мастната тъкан не може да се изрази изцяло с ИТМ, защото интексът на телесна маса не е дава достатъчно информация за централното затлъстяване (10) Доказано е, че точно централният тип затлъстяване предсказва истинския риск за развитие на КГ при жени в менопауза и независимо от ИТМ (11)


Мастната тъкан, натрупана в различни части на тялото има различни клетъчни характеристики, метаболитни функции и клинично значение (12). Висцералната мастна тъкан е с по-висока метаболитна активност, а абоминалният тип затлъстяване е водещ рисков фактор за развитието на метаболитен синдром (13). Едно проучване открива силна връзка между централното затлъстяване и рака на гърдата, която дори е независимо от менопаузалния статус и рецепторния статус на тумора (14). Високият ИТМ се свързва и с повишена смъртност от рак на гърдата, независимо от менопаузалния статус и момента на диагноза (15) и е доказан предиктор на влошени резултати от лечението при всички терапевтични модалности – хирургия, лъче- и системна терапия (16).


Автор: Д-р Мариела Василева

Медицински комплекс Д-р Щерев

Научно-изследователски институт на МУ-Плевен


Цитирана литература

1. Organization WH. Obesity and overweight - key facts 2020 [Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight.

2. Whitlock G, Lewington S, Sherliker P, Clarke R, Emberson J, Halsey J, et al. Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies. Lancet. 2009;373(9669):1083-96.

3. International WCRF. World Cancer Research Fund/American Institute for cancer reseach. 2018.

4. Liu K, Zhang W, Dai Z, Wang M, Tian T, Liu X, et al. Association between body mass index and breast cancer risk: evidence based on a dose-response meta-analysis. Cancer Manag Res. 2018;10:143-51.

5. Xia X, Chen W, Li J, Chen X, Rui R, Liu C, et al. Body mass index and risk of breast cancer: a nonlinear dose-response meta-analysis of prospective studies. Sci Rep. 2014;4:7480.

6. Picon-Ruiz M, Morata-Tarifa C, Valle-Goffin JJ, Friedman ER, Slingerland JM. Obesity and adverse breast cancer risk and outcome: Mechanistic insights and strategies for intervention. CA Cancer J Clin. 2017;67(5):378-97.

7. Davis SR, Castelo-Branco C, Chedraui P, Lumsden MA, Nappi RE, Shah D, et al. Understanding weight gain at menopause. Climacteric. 2012;15(5):419-29.

8. Barnholtz-Sloan JS, Sloan AE, Davis FG, Vigneau FD, Lai P, Sawaya RE. Incidence proportions of brain metastases in patients diagnosed (1973 to 2001) in the Metropolitan Detroit Cancer Surveillance System. J Clin Oncol. 2004;22(14):2865-72.

9. Marcadenti A, de Abreu-Silva EO. Different adipose tissue depots: Metabolic implications and effects of surgical removal. Endocrinol Nutr. 2015;62(9):458-64.

0. Marchesini G, Petroni ML, Cortez-Pinto H. Adipose tissue-associated cancer risk: Is it the fat around the liver, or the fat inside the liver? J Hepatol. 2019;71(6):1073-5.

11. Staunstrup LM, Nielsen HB, Pedersen BK, Karsdal M, Blair JPM, Christensen JF, et al. Cancer risk in relation to body fat distribution, evaluated by DXA-scans, in postmenopausal women - the Prospective Epidemiological Risk Factor (PERF) study. Sci Rep. 2019;9(1):5379.

12. Ibrahim MM. Subcutaneous and visceral adipose tissue: structural and functional differences. Obes Rev. 2010;11(1):11-8.

13. Paley CA, Johnson MI. Abdominal obesity and metabolic syndrome: exercise as medicine? BMC Sports Sci Med Rehabil. 2018;10.

14. Nagrani R, Mhatre S, Rajaraman P, Soerjomataram I, Boffetta P, Gupta S, et al. Central obesity increases risk of breast cancer irrespective of menopausal and hormonal receptor status in women of South Asian Ethnicity. Eur J Cancer. 2016;66:153-61.

15. Chan DS, Vieira AR, Aune D, Bandera EV, Greenwood DC, McTiernan A, et al. Body mass index and survival in women with breast cancer-systematic literature review and meta-analysis of 82 follow-up studies. Ann Oncol. 2014;25(10):1901-14.

16. Lee K, Kruper L, Dieli-Conwright CM, Mortimer JE. The Impact of Obesity on Breast Cancer Diagnosis and Treatment. Curr Oncol Rep. 2019;21(5).