Допълнителната и инегративна медицина представлява употребата на допълнително лечение заедно с конвенционалните подходи и прилагането на съответните терапии от традиционната медицина.
5-тото издание на общите препоръки за лечение на рака на гърдата на Европейското училище по онкология и Европейската асоциация по медицинска онкология съдържа специална секция препоръки за прилагането на интегративна медицина. Те включват доказателства в позла или за вреда на съответното допълнително лечение.
Алтернативни терапии или терапии прилагани ВМЕСТО научно-доказаните лекарства не се препоръчват в нито една фаза от лечението на рака. С това са се съгласили 100% от експертити съставили препоръките.
Някои допълнителни терапии имат потенциала да намалят симптомите на болестта и/или страничните ефекти от лечението на рака и съответно да подобрят качеството на живот на пациентите с авансирал рак на гърдата.
Физическата активност – спорта равен на 3-5 часа умерено ходене на седмица подобрява качеството на живот, сърдечно-съдовата система, физическото състояние и замаяността. Има доказателства, че физическата активност може да подобри преживяемостта без болест и общата преживяемост.
Програмите за осъзнато намаляване на стреса, хипонозата и йогата могат да подобрят качеството на живот и замаяността и да намалят тревожността, дистресът и страничните ефекти от анти-раковата терапия.
Акупунктурата може да помогне срещу гаденето, повръщането и горещите вълни индуцирани от химиотерапията.
Следните методи на алтернативна медицина НЕ се препоръчват в тези препоръки, тъй като никога не са доказали да имат ефект и дори се свързат с влошени резултати. Тази препоръка е подкрепена от 100% от участващите в гласуването експерти.
- Приемане на антиоксиданти
- Приемане на лекарства извън одобрените медикаменти (например метадон)
- Билки, включително от китайската народна медицина
- Орто-молекулни субстанции – селен, цинк
- Терапия с кислород и озон
- Протеолитични ензими
- Тимусни пепотиди
- Фитоестрогени – соя и изовфлавони

Използвана литература:
Cardoso, F et al. “5th ESO-ESMO international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC 5).” Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology vol. 31,12 (2020): 1623-1649. doi:10.1016/j.annonc.2020.09.010
Автор: Д-р Мариела Василева