Рискът за това е изключително малък по няколко причини.
1) Самата структура на биопсичната игла не позволява контакт между туморната и здравата тъкан в гърдата
2) Няма доказателства, които да демонстрират убедително риск от посяване на туморните клетки при биопсията при хора. Има няколко проучвания, които коментират тази вероятност, но те са проведени при мишки.
3) Дори да попаднат някакви туморни клетки в околната здрава тъкан, шансът те да датат началото на метастаза е изключително нисък.
4) Ползата, която би имал един пациент от проведената дебелоиглена биопсия и информацията, която би дала тя за последващото лечение, е несреавнимо по-голяма от риска от разпространение на тумора.
5) Дебелоиглената биопсия е златен стандарт в диагностиката на рака на гърдата, препоръчан от всички Европейски и световни организции, като метод на избор. Прилага се стандартно във всички страни, в които и резултатите от лечението на пациентите са много по-добри от тези в България.

Използвана литература:
Liebens, Fabienne et al. “Breast cancer seeding associated with core needle biopsies: a systematic review.” Maturitas vol. 62,2 (2009): 113-23. doi:10.1016/j.maturitas.2008.12.002
Loughran CF, Keeling CR. Seeding of tumour cells following breast biopsy: a literature review. Br J Radiol. 2011 Oct;84(1006):869-74. doi: 10.1259/bjr/77245199. PMID: 21933978; PMCID: PMC3473763.
Mathenge, Edward Gitau et al. “Core needle biopsy of breast cancer tumors increases distant metastases in a mouse model.” Neoplasia (New York, N.Y.) vol. 16,11 950-60. 20 Nov. 2014, doi:10.1016/j.neo.2014.09.004

Автор: Д-р Мариела Василева