Как да се грижим за зъбите си по време...

LIFE

Как да се грижим за зъбите си по време или след лечение на онкологично заболяване nbsp;Част 1 nbsp; Лечението на различните видове онкологични заболявания влияе на цялото тяло и може да има различни неблагоприятни ефекти. Негативни последствия могат да се появят например в устната кухина....

Как се определя в кой стадий е рака на...

LIFE

Как се определя в кой стадий е рака на гърдата?Стадирането на злокачествените новообразования в това число и на рака на гърдата най-често се извършва според TNM класификацията. nbsp;Последната ревизия на TNM класификацията е издадена през 2016 година и от 2018 година е задължителна за употреба във в...

Интегративна медицина...

LIFE

Допълнителната и инегративна медицина представлява употребата на допълнително лечение заедно с конвенционалните подходи и прилагането на съответните терапии от традиционната медицина.5-тото издание на общите препоръки за лечение на рака на гърдата на Европейското училище по онкология и Евро...

Може ли дебелоиглената биопсия да разп...

LIFE

Рискът за това е изключително малък по няколко причини.1) Самата структура на биопсичната игла не позволява контакт между туморната и здравата тъкан в гърдата2) Няма доказателства, които да демонстрират убедително риск от посяване на туморните клетки при биопсията при хора. Има няколко проу...

Как протича извършването на дебелоигле...

LIFE

Провеждането на манипулацията става в ехографски кабинет, където вие сте позиционирани в удобно хоризонтално положение на кушетка. След почистване на кожата с антисептичен препарат в кожата и малко в дълбочина се инжектира локален анестетик (най-често лидокаин). Прави се фин разрез на кожата...

Значение на телесната маса за развитие...

LIFE

Значение на телесната маса за развитието на рак на гърдата В послените четири декади, затлъстяването, определено като индекс на телесна маса (ИТМ) ≥30кг/м2, е утроило честотата си и в момента 13% от възрастното население на света е диагностицирано със затластяване (1). Тази ситуация им...

Методи за профилактика на следоператив...

LIFE

Лимфедемът на горен крайник е една от най-честите последици за nbsp; пациентите с рак на гърдата, развиваща се вследствие на тяхното лечение.[1][2] Терминът лимфедем е израз на най-характерната клинична проява на смутен лимфен отток с богата патофизиология. Клиничното му протичане варира от л...

Болестта и психичните преживявания...

LIFE

Съобщаването на диагнозата представлява момент, в който сякаш за минути, целият живот се променя. Въпреки напредъка на медицината, онкологичното заболяване продължава да се асоциира с безнадеждността. Нахлуват много силни чувства – на болка, страх и несигурност, гняв, отчаяние и усещане за...

Пътят на пациента до диагнозата...

LIFE

Пътят на пациента с рак на гърдата nbsp; Ракът на гърдата може да бъде открит както при жени, така и при мъже или при случаен профилактичен преглед или след като пациентът сам напипа „бучка“ в гърдата си и/или подмишницата. Не всяка „бучка“ в гърдата е рак на гърдата. Често при жени п...